Dokaz stvaranja, disk broj 9 Štampa
Napisao Goran Dozic   
sreda, 13 jun 2012 11:36
Dokaz stvaranja, disk broj 9

Tajna materije

Svet u kome živimo nije samo ono što smo od početka učili da jeste - materija iza koje nema ničega drugog. Materijalistički pogled na realnost neminovno utiče na pogrešno formiranje čovekove ličnosti i njegovog sistema vrednosti. Ovaj film daje nam jedan novi pogled na svet i nas same.

Čudesna planeta 1 - Dokazi za stvaranje Zemlje

Kao ni jedna druga planeta Sunčevog sistema, Zemlja je idealno mesto za život. Njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama.

Čudesna planeta 2 - Dizajn svetlosti i vode

U ovom filmu videćete kako neke fizičke zakonitosti i osobine našeg sveta omogućavaju odvijanje života na Zemlji. Sve te činjenice osvedočavaju nas u moć i stvaralačko umeće Tvorca.

Naruci
Poslednje ažurirano utorak, 19 februar 2013 07:38