Dokaz stvaranja, disk broj 5 Štampa
Napisao Goran Dozic   
sreda, 13 jun 2012 11:26
Dokaz stvaranja, disk broj 5

Požrtvovanost u prirodi

Živa bića predstavljaju dokaz da je svet stvoren. Kamuflaža i
inteligentno ponašanje, koji su prikazani u ovom filmu, predstavljaju neke od izuzetno zanimljivih primera. Svaki živi organizam poseduje njemu svojstvene karakteristike i superiorne odlike svoje vrste.

Ljubav i saradnja u živom svetu

Jedinstvo. Saradnja. Samopožrtvovanje. Predanost.
Ovo se može smatrati primerenim osobinama u svim društvima. Svako ljudsko biće bi živelo među individuama koje imaju te vrline. Film koji ćete gledati bavi se upravo tim primerima ispravne moralnosti.
Ali, njegovi junaci uopšte nisu ljudska bića!

Mravi

Zajednica mrava je nalik na veliki grad sa više stotina hiljada stanovnika, u kome niko ne brine samo za svoje lične interese i svako radi sa velikim samopožrtvovanjem, bez pogubnog nagona za takmičenjem i potiskivanjem drugih, bez međusobnih sukoba.

Naruci
Poslednje ažurirano utorak, 19 februar 2013 07:38