Dokaz stvaranja, disk broj 4 Štampa
Napisao Goran Dozic   
sreda, 13 jun 2012 11:20
Dokaz stvaranja, disk broj 4

Čudesna stvorenja 1

Čudesna stvorenja koja su prikazana u ovom filmu predstavljaju samo neke od primera Božijeg stvaranja koje nalazimo u prirodi. Svaka živa vrsta predstavlja dokaz koji pokazuje Božije umetničke sposobnosti i Njegovu moć.

Čudesna stvorenja 2

U ovom filmu putovaćemo kroz dubine okeana, žarku pustinju i
amazonske šume. Organizmi koje ćemo videti svedoče nam o jednoj veoma važnoj činjenici: Božija moć i veličanstvo Njegove tvorevine pokazuju se u svakom delu sveta; Njegova mudrost nije zaobišla nijedan detalj živog i neživog sveta.

Čudesna stvorenja 3

Živa bića predstavljaju dokaz da je svet stvoren. Kamuflaža i
inteligentno ponašanje, koji su prikazani u ovom filmu, predstavljaju neke od izuzetno zanimljivih primera. Svaki živi organizam poseduje njemu svojstvene karakteristike i superiorne odlike svoje vrste.

Naruci
Poslednje ažurirano utorak, 19 februar 2013 07:38