Imunoplex
Tinkture
Znakovi Pored Puta
Zdravlje i Sreca
Ciscenje Organizma - OKP Paket
Stado
Moj Heroj
Imamo 21 gostiju na mreži
Alkohol i mladi
Alkohol i mladi
Sve je više mladih koji piju alkohol. Do prvog kontakta sa alkoholom u proseku dolazi se sa 13,5 godina, a najkasnije u 20. godini života.
Znaci zavisnosti prosečno se javljaju oko 21,5 godina, dok na lečenje mladi dolaze između 25 i 27 godina. Evidentno je da protekne oko 8 godina od prvog kontakta sa alkoholom do pojave zavisnosti.
To je dug vremenski period u kome bi moglo dosta toga da se uradi da do zavisnosti ne dođe. Mladost se često terminološki pojednostavljuje sa pojavom adolescencije. To je period života gde dolazi do biološkog, psihološkog i sociološkog sazrevanja ličnosti. Među najznačajnijim faktorima koji utiču na pojavu alkoholizma kod mladih su: adolescencija, porodica, grupa vršnjaka i šira socijalna sredina.


a) Adoloscencija je jedan od najznačajnijih perioda u razvoju svake osobe. Promene koje se događaju u mnogim sferama ovog perioda mogu biti izvor raznih prihičkih kriza. U ponašanju mlade osobe još uvek ima mnogo elemenata detinjastog ponašanja, dok ona zahteva da se prema njoj odnose kao prema odrasloj osobi. Pri tom i sam adolescent se ne oseća spremnim da napusti zaštićeni svet detinjstva i zakorači u nezavisni, zreli svet odraslih. Ponašanje u ovom periodu karakteriše nagla promena osećanja koja su i prenaglašena i neočekivana. Za ovaj period je karakteristično buntovništvo, neprihvatanje i odbacivanje saveta i uticaja starijih (obično roditelja).
Biološka nezrelost, uz brzo ispijanje veće količine pića, mešanje više vrsta pića i kombinacija pića sa psihoaktivnim supstancijama, mogu dovesti do značajnih zdravstvenih problema u kratkom periodu. Najčešće se ošteti mozak, nervi i organi za varenje. Srećom, zdravstvene tegobe se uglavnom brzo povlače, jer se radi o mladim, snažnim osobama.
b) Porodica - ima ogroman i presudan uticaj u nastanku adolescentnog alkoholizma. U istraživanjima su dobijeni podaci da je 75 % mladih alkoholičara prvi put probalo alkohol u prisustvu roditelja. To je obično porodica gde često jedan od roditelja ima problem sa konzumiranjem alkohola. Alkoholizam može da se javi i kod adolescenata koji potiču iz porodice u kojima roditelji ne piju. Alkoholičari su najčešće iz porodice bez ljubavi, bez međusobnog uvažavanja, sigurnosti, sa nestabilnom porodičnom atmosferom obojenom strepnjom, strahovima, agresivnošću, napetošću. Roditelji su nesposobni da adekvatno odgovore svojoj roditeljskoj ulozi. Takav neadekvatan odnos ometa proces sazrevanja i preuzimanja odgovornosti i alkohol postaje jedino rešenje da se sa tim izađe na kraj.
c) Grupa vršnjaka - ima u mladosti važan uticaj na mladića ili devojku. Drugarstva, stvorena u osnovnim i srednjim školama ostaju "za ceo život". U procesu "traženja sebe" grupa vršnjaka ima ulogu prolazne forme "kolektivne svesti" kroz koju se lakše rešavaju dileme, strahovi, nesigurnosti i traži potvrda svojih stavova. Grupe imaju svoja pravila ponašanja i životnu filozofiju, koje mogu imati kako negativan, tako i pozitivan uticaj.
d) Šira socijalna sredina - u našim krajevima ima veoma tolerantan stav prema konzumiranju alkohola kod mladih. Prekomerno konzumiranje prihvata se kao "mladost-ludost". Obično se na to gleda kao na prolaznu pojavu koja će da se reši "sama od sebe". Prekomerne konzumacije u ovom periodu često prelaze u fazu zavisnosti sa svim kasnijim posledicama.

 
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Najnovije Vesti

Popularne Teme

Dobrodosli na Eden.rs

 

Copyright © 2010 Eden. All Rights Reserved.
Design: Minerva Plus!.