Imunoplex
Tinkture
Znakovi Pored Puta
Moja Biblioteka
Porodicni Kutak
Moj Heroj
Soja Food
Imamo 20 gostiju i 1 član na mreži
Modernizam II
Modernizam II

Modernistički pogled na svijet je srušen ne iz vana, već je srušio sam sebe iznutra, dokazući svoju nepotpunost i netačnost. Modernizam je očekivao da će sa napretkom nauke i tehnike svijet postati bolji ali smo mi bili svjedoci dva svjetska rata, nuklearnih bombi, holokausta, terorizma i genocida. Sve ovo je učinilo da ljudi 21 vijeka izgube povjerenje u nauku i tehnologiju kao i u sposobnost čovjeka da se bori sa zlom. San modernog svijeta o napretku je danas samo jedna iluzija.

U međuvremenu je i nauka okrenula leđa modernističkom pogledu na svijet. Već smo rekli da je Njutn postavio model svemira kao savršene mašine u kojoj sve funkcioniše po strogo određenim pravilima i zakonima. On je vjerovao da je realnost sačinjena od raznih elemenata i sila kao što su elektromagnetizam, gravitacija i slično. Ove sile mehanički sarađuju jedna sa drugom ali su suštinski autonomne tj. ova interakcija ne mijenja unutrašnji prirodu tih sila ili elemenata. Ovaj mehanistički model je dao naučnicima vjeru da oni mogu da otključaju misterije svemira i na osnovu tog modela oni su počeli da proslavljaju otkriće za otkrićem i nauka je stekla poštovanje cijelog svijeta. Naučnici su modernim ljudima davali odgovore na životna pitanja. Ali na vrhuncu svog trijumfa, fundamentalna osnova modernističkog pogleda na svijet je počela da se ljulja i to iznutra. Najžešći udarac je došao od strane fizike, nauke koja je do tada predstavljala temelj naučnog pogleda. Otkrića 20.vijeka su dovela u pitanje modernu pretpostavku da svemir funkcioniše po savršeno uređenom redu kao i pretpostavku da ljudski um može lako da ga razumije. Svojom teorijom relativiteta Ajnštajn je pobio shvatanje da se dužina i vrijeme mogu mjeriti prema apsolutnim standardima. On je pokazao da raketa koja putuje velikom brzinom će se blago smanjivati u odnosu na raketu koja leži na zemlji kao i da će se sat u raketi sporije okretati. Ova teorija nam govori da materija i energija nisu nezavisne konstante već su recipročno povezane i da jedna može biti promjenjena u drugu. Energija je jednaka masi puta kvadrat brzine svjetla. U formuli: E=mc2

Kvantna fizika je dokrajčila mehanistički model svijeta i srušila pretpostavku u naučnu sigurnost. Na primjer nauka ne može da objasni dualnu prirodu materije i energije – da se oni ponekad ponašaju kao talasi a ponekad kao čestice, zavisno od načina na koji ih ispitujemo. Na sabatomskom nivou fizika nije uoppšte tako mehanička i jednostavna. U kavantnoj fizici dva objekta mogu zauzimati isto mjesto a takođe i jedan objekat može biti istovremeno na dva mjesta. Ako ja posmatram jednu česticu u Sarajevu to moje posmatranje utiče na samu prirodu i ponašanje te čestice. Ali ono što je još šokantnije je da to utiče i na čestice koje su hiljadama kilometara udaljene. Umjesto da je imamo objektivni svijet koji možemo da posmatramo i odmjeravamo, izgleda da se stvari mijenjaju dok ih posmatramo. To je dovelo do rušenja mita o naučnoj sigurnosti i objektivnosti. Naučne činjenice više nisu objektivna istina jer naučnik svojim prisustvom čini da ta istina postane subjektivna. Danas preovladava shvatanje da je svemir neshvatljiva misterija.
Zajedno sa naukom i tehnologija je doživjela smrtnu ranu. Iako nam je donijela mnoge koristi pokazalo se da je donijela još više štete. Čovjekova okolina je zagađena, pojavila se rupa u ozonskom omotaču, globalno zagrijavanje je utisnulo u svijest mlađih generacija negativne posljedice tehnologije. Tehnologija je stvorila razorne mašine koje su u stanju da unište ne samo život na zemlji već i samu zemlju. Naučni napredak je pružio izgovor zapadnim silama za kolonijalizam i izrabljivanje manjih naroda i njihovih prirodnih bogatstava. Svima je postalo jasno da ekonomski napredak ne znači bolji život. Umjesto reda, mira, sigurnosti i blagostanja svijet je postao opasnije mjesto nego što je ikada bio. Modernizam današnjim generacijama izgleda kao žalosna greška, lažni Bog koji je uništio sve nade i naveo ljudski rod da se plaši za svoj opstanak. Ljudi su izgubili značenje i svrhu svog života. Filmovi poput Jurasic park, Lost World i Terminator prikazuju kako se san modernističkog svijeta pretvorio u noćnu moru.

 

                                                                                                                 Božidar Mihajlović 
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Najnovije Vesti

Popularne Teme

Dobrodosli na Eden.rs

 

Copyright © 2010 Eden. All Rights Reserved.
Design: Minerva Plus!.