Imunoplex
Tinkture
Imamo 25 gostiju na mreži
Home Clanci Clanci - Nauka i Biblija Koreni neverstva: Moć individualizma
Koreni neverstva: Moć individualizma
Koreni neverstva: Moć individualizma

U  klimi intelektualne tranzicije i crkvene korupcije pojavile su se nove grupe koje su se podigle protiv crkvene moći.Najuticajnija grupa među njima bili su takozvani biblijski humanisti koji su naglašavali individualnu slobodu i čovekovo pravo da razvije vlastitu ličnost. To je bilo vreme renesansnog čoveka, i renesansne kulture koja je pomogla razvijanju struje individualizma.

Stavljajući naglasak na moć Ijudskog uma da tumači informacije i utiske koje su mu čula dostavljala, pripravljen je put reformaciji, koja je uzdrmala i podelila Katoličku crkvu. Pojavio se takođe i novi sistem trgovine koji je okupljao razne trgovce iz različitih klasa sa različitih geografskih područja. Ovo je pomoglo da se nove ideje vrlo brzo šire, tako da je u svetu koji je cenio upornost i otvorenost, Katolička crkva ostajala sve izolovanija.

Martin Luter. Vodeći kritičar Katoličke crkve bio je njen kaluđer i sveštenik. Kritikovao je određena crkvena verovanja i običaje, kao što je prodavanje oproštajnica za grehe učinjene u prošlosti i za buduće grehe. Luter je 31.10.1517. prikucao 95 teza na vrata Crkve Svih Svetaca. Između ostalog, Luter je napisao Bilo bi bolje kad bi (papa) prodao katedralu Svetog Petra i dao novac siromašnima koji su očerupani od strane prodavaca oproštajnica. Tri godine kasnije pojavljuje se papska bula, prikazana gore, koja je bila izdata protiv Lutera.

Verovatno najveći skandal u srednjovekovnoj crkvi bilo je prodavanje oproštajnica. Sveštenici i bankari sakupljali su novac u zamenu za oproštajnicu na kojoj je pisalo da su onome koji je uplatio novac gresi oprošteni. Crkva je dobro znala za strah koji su Ijudi osećali zbog kazne koja ih čeka u čistilištu, koju je naglašavalo popularno učenje Crkve. Ljudi se nisu plašili pakla, jersu verovali da ako im sveštenici oproste grehe, ulazak kroz nebeska vrata, čije ključeve drži Crkva, biće im osiguran. Ipak, Ijudi su se plašili patnji i bola koje će doživeti u čistilištu, koje se prema crkvenom učenju nalazi na putu u Nebo i u kome se čovek mora očistiti od svakog greha. Međutim, kada je novac dodirnuo dno kase i oproštajnica izdata, gresi su u tom trenutku nestajali kao i strah od čistilišta.

Početkom šesnaestog veka rastući problem sa kojim se suočavala Crkva bio je još više otežan pojavom Martina Lutera (Martin Luther 1483-1546), koji je počinjao ličnu borbu za reformu hrišćanstva. Luter je dodao ovome novo osećanje idividualizma, tvrdnjom da je hrišćanska vera stvar ličnog verovanja.

Pored svega pozitivnog što je reformacija donela, postojao je i negativan aspekt. Preveliki naglasak na sistem ortodoksne dogme, koja se može intelektuaino prihvatiti, učinio je da Ijudi budu više zainteresovani za dogmu nego za izražavanje doktrine na praktičan način. To hladno intelektualno prikazivanje hrišćanstva, nekoliko verskih ratova između 1560. i 1648. i nastanak racionalističke filozofije i empirijske nauke, doveli su do pojave religijskog racionalizma i formalizma u religiji u Engleskoj, Evropi i kasnije u Americi.

 

                                                                                                                   Dr Jovan Ilijev

 
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Najnovije Vesti

Popularne Teme

Dobrodosli na Eden.rs

 

Copyright © 2010 Eden. All Rights Reserved.
Design: Minerva Plus!.