Imunoplex
Tinkture
Imamo 21 gostiju na mreži
Home Clanci Clanci - Deca i porodica Zašto su korisne BROJALICE?
Zašto su korisne BROJALICE?
Zašto su korisne BROJALICE? Brojalica je ritmički govor, čvrsto i u ritmu kazivanje teksta i omiljeni način prebrojavanja u dečijim igrama, kojom se uspešno određuje učesnik koji u igri dobija određeno zaduženje.
Deca ih veoma vole i sa vidnim interesovanjem, prisutne su u dečjoj  igri,  svuda u svetu. Interesovanje za njih prisutno je na uzrastu od tri do šet godina, ali ih rado koriste i starija  deca, mlađeg školskog uzrasta. Deca ih rado pevaju, a pošto ih karakteriše i naglašena ritmičnost, svrstavaju se u oblast muzičkih igara. Tekstovi brojalica govore o svemu onom što je deci blisko i što vole te ih sa lakoćom uče – o životinjama,  cveću, prirodnim pojavama (kiši, Suncu…), npr,  „Pliva patka preko Save,“ „Budila majka Ivana,“ „Iš’o meda u dućan“ i dr. Posebno su zanimljive i brojalice sa rečima bez smisla i sadržaja koje rimom utiču na razvijanje govora i ritma, npr, „Eci peci pec,“  „En ten tini,“ i dr. Brojalice na zanimljiv, igralački način pomažu u ostvarivanju vaspitnih, obrazovnih zadataka kao i u ostvarivanju praktičnih zadataka u oblasti muzičkog vaspitanja i to:

-vaspitni zadaci ostvaruju se učenjem poštovanju pravila koja važe za svu decu u igri;

-obrazovni zadaci ostvaruju se razumevanjem, razlikovanjem  notnih trajanja, sporog, umerenog i brzog tempa, ovladavanjem sposobnosti održavanja intonacije tona i razvijanjem sposobnosti ritmičkog izvođenja teksta;

-praktični zadaci ogledaju se u korelaciji sa razvijanjem govora (pravilnom izgovaranju reči i podeli na slogove), i korelaciji u izražavanju pokretom (koordinaciji pokreta i usklađivanju pokreta sa ritmom brojalice).

U izboru i primeni brojalice voditi računa o uzrasnim mogućnostima dece (primerena lakoća izgovoranja  reči, primerena ritmičnost brojalice, posebno kombinovane sa pauzama, postupnost u primeni takta – najpre u dvočetvrtinskom a potom i u četvoročetvrtinskom ili tročetvrtinskom taktu),  pri čemu ćemo najmanje pogrešiti ako sledimo dečje spontano uključivanje i izražavanje u ovim igrama.

 

Preuzeto sa - porodicnikutak.com

 
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Najnovije Vesti

Popularne Teme

Dobrodosli na Eden.rs

 

Copyright © 2010 Eden. All Rights Reserved.
Design: Minerva Plus!.